Provádíme pravidelné roční kontroly dětských hřišť pro školy, školky, města i obce.

Aby se předešlo úrazům, je provozovatel povinen zajistit provádění pravidelné inspekce
s následnou samostatnou údržbou všech jím spravovaných veřejných zařízení.

Jak to funguje v praxi

 • přijedeme , vyfotíme, změříme a posoudíme míru možných rizik
 • vypracujeme revizní zprávu o aktuálním stavu hřiště a posoudíme, zda je dětské hřiště v souladu s normou
 • navrhneme případné odstranění závad
 • drobné závady jsme schopni odstranit na místě

Pro objednání kontroly nebo více informací nás neváhejte kontaktovat.

Pro vykonávání revize a pravidelných prohlídek zařízení dětských hřišť vlastníme oprávnění k provádění kontrol a měření a oprávnění dle ČSN EN 1176-7/9.2c a 1176-7/8.2.2.

Kdy provádět kontroly

 • běžná vizuální kontrola (pravidelně před každým použitím), v okolí prvku zkontrolovat dopadovou plochu a odstranit nebezpečné předměty (např. rozbité lahve, polámané větve, polámané součásti) – provádí učitel/ka, ředitel/ka, školník nebo pracovník města
 • provozní kontrola (kontrola v intervalu 1 – 3 měsíců), podrobnější kontrola zaměřená na funkce a stabilitu zařízení – provádí učitel/ka, ředitel/ka, školník či pracovník města
 • roční hlavní kontrola (kontrola nesmí přesáhnout interval 12 měsíců), kontrolu musí provádět oprávněná osoba přesně v souladu s pokyny výrobce a ČSN EN 1176 a 1177 viz. ČSN EN 1176-7 6.2. c

České technické normy

EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště sestává z následujících částí:

 • Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
 • Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
 • Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
 • Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky
 • Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
 • Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
 • Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz
 • Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení
 • Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

Tato nařízení jsou v platnosti od 1. 12. 2002. Od tohoto data musí každé zařízení dětského hřiště na veřejném prostranství (zahradách škol, školek, veřejných místech atd.) projít procesem posouzení shody autorizovanou osobou dle platných norem. Zařízení vybudované před datem 1. 12. 2002 musí splňovat platné normy.


Nedostatečná a zarostlá dopadová plocha
Nedostatečná a zarostlá dopadová plocha

Poškozené opletení lana, vyčnívající dráty
Poškozené opletení lana, vyčnívající dráty

Nebezpečně vyčnívající nekryté šrouby
Nebezpečně vyčnívající nekryté šrouby

Prasklá krytka sloupku, ostré hrany
Prasklá krytka sloupku, ostré hrany

Shnilá palisáda, ostré htany, třísky
Shnilá palisáda, ostré htany, třísky

Nekryté hlavy šroubů
Nekryté hlavy šroubů

Poničené zaslepení sloupků, ostré hrany, nebezpečný otvor
Poničené zaslepení sloupků, ostré hrany, nebezpečný otvor

Hniloba sloupku, ostré hrany, třísky
Hniloba sloupku, ostré hrany, třísky

Kontaktujte nás
Certifikát

Vzor provozního řádu, nedílné součásti každého veřejného hřiště.