Hřiště s určením použití ve veřejném sektoru jsou koncipována dle normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a na základě těchto norem a dalších zákonných nařízení jsou tyto prvky ověřovány a testovány autorizovanou osobou, která na základě kladných výsledků testů vystaví certifikát bezpečnosti prvku.

Bezpečnost dětských hřišť ověřena certifikací Strojírenským zkušebním ústavem v Českých Budějovicích.